Turplan Marts 14 til med Maj 14

Turplan Marts 14 til med Maj 14

01-03-2014

         7/3  

Rita Marcher + Jytte Nielsen + Bjarke Strehlow(føl)

14/3

Henrik Willumsen + Anette Pedersen + Gitte Buss

21/3

Torben Christensen + Søren Skov-Toader + Gitte Hansen

28/3

Helge Scheibel + Jens Albert + Lotte Stæhr(Føl)

4/4

Torben Holm + Christina Finsen + Bo M Mogensen(Føl)

11/4

Torben Holm + Lene Neis + Bjarke Strehlow

18/4

John Drescher + Lone Tøpholm + Jytte Nielsen

25/4

Jane Hansen + Poul Erik Christiansen + Gitte Buss  

2/5

Vivi Andreasen + Gitte flensborg + Søren Skov-Toader

9/5

Jens Albert + Jane Hansen + Hanne Christiansen

16/5

Mangler + Mangler + Mangler

23/5

Claus Honore + Torben Christensen + Lene Neis

30/5

Lone Tøpholm + Gitte Hansen + Claus Honore